מסמכים ומצגות

החלטת ממשלה 2592 - עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי
במסגרת החלטה זו, שנועדה לעודד את משק הגז, הוחלט להקים 16 תחנות כוח חדשות, בינהן תחנת הכוח של ריינדיר אנרגיה סמוך לכפר סבא.
דיון בועדה בכנסת על ההחלטה. כבר מינואר 2018 ברור שמדובר במחדל!